حذف ویزا برای سفر به روسیه

تاریخ درج : 24 مهر 1395 - 20:7
روسیه از لغو روادید خبر داد

رئیس اداره فدرال گردشگری روسیه خبر داد:
آغاز کار جهت لغو روادید گروه‌های مختلف توریستی گردشگری ایران و هند برای روسیه  خبر داد

برچسب‌ها

بلیط ها،
نظرات