راه حل عجیب پرندگان شهری !

تاریخ درج : 22 مهر 1395 - 17:38
پرندگان ته سیگار ها را برای رهایی از مزاحمین جمع میکنند ...

پرندگان شهری یاد گرفته اند  برای جلوگیری از ورود شته،شپش و مگس به لانه هایشان ته سیگار ها را جمع آوری کنند و دور تا دور لانه ی خود قرار دهند.

نیکوتین موجود در سیگار از نفوذ مزاحمین جلوگیری میکند. 

برچسب‌ها

حیوانات،
نظرات